Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia architektury i urbanistyki (przedmiot humanistyczny)
Efekt kształcenia:
Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych
Powiązania z EKK:
  • BG1A_U01
    Umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych.