Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-101-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-102-n 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-103-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-104-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-107-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-108-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-109-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-201-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-202-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-203-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-204-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-205-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-206-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-207-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-308-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-311-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-303-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-1-304-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-305-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-306-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-307-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Fizyka / Chemia Środowiska

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

3
 
GIS-1-309-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-310-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Hydrologia / Podstawy geologii i mineralogii

Zasady wyboru grup/modułów: do wyboru 1 przedmiot

2
 
GIS-1-301-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-302-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy - semestr 1/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-312-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-313-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-314-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-315-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-316-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-403-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-404-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-405-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 4
+

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-401-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIS-1-402-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-406-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-407-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-408-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Język obcy - semestr 2/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-409-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-410-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-411-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-412-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-413-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Wychowanie fizyczne/Przedmiot do wyboru

2
 
GIS-1-414-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 2
-
GIS-1-415-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot do wyboru
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-503-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIS-1-504-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-501-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-502-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Mazurek Jakub).
Mechanika gruntów i geotechnika
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-505-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIS-1-506-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-507-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy - semestr 3/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-508-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-509-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-512-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-513-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-514-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduł humanistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 z 2 modułów

2
 
GIS-1-510-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-516-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Płazak Tomasz).
Przedmiot humanistyczno - społeczny: Wszechświat - początek, ewolucja, człowiek
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z dwóch przedmiotów

2
 
GIS-1-511-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-515-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-602-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-601-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-603-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
GIS-1-604-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Język obcy - semestr 4/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GIS-1-609-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-610-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-611-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-612-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-613-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Grupy obieralne s. 6

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

12
 

Grupa 1 a

 
GIS-1-606-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 6
-

Grupa 2 a

 
GIS-1-605-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-

Grupa 3 a

 
GIS-1-607-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-

Grupa 4 a

 
GIS-1-608-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-702-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-703-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-701-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-704-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Moduł obcojęzyczny do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIS-1-709-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-710-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-711-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-712-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-713-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-714-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-715-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-717-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Grupy obieralne s. 7

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

8
 

Grupa 1 b

 
GIS-1-705-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Grupa 2 b

 
GIS-1-706-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Grupa 3 b

 
GIS-1-707-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Grupa 4 b

 
GIS-1-708-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Semestr 8, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
GIS-1-807-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Praktyki

 
GIS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-802-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Grupy obieralne s. 8

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

4
 

Grupa 1 c

 
GIS-1-803-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Grupa 2 c

 
GIS-1-804-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Grupa 3 c

 
GIS-1-805-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Grupa 4 c

 
GIS-1-806-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-