Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczne

 
GIP-1-105-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-106-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
GIP-1-107-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-101-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIP-1-102-n 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-103-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-104-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-204-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
GIP-1-205-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIP-1-206-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIP-1-207-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-208-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-201-n 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-202-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-203-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-304-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-305-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-306-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-312-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-301-n 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-302-n 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-303-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Język obcy - semestr 1/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-307-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-308-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-309-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-310-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-311-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-404-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-405-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-406-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-407-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-415-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-416-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Moduły podstawowe

 
GIP-1-402-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Język obcy - semestr 2/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-409-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-410-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-411-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-412-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-413-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Wychowanie fizyczne/Przedmiot do wyboru

2
 
GIP-1-408-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIP-1-414-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kicki Jerzy).
Historia i tradycje górnicze
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczne

 
GIP-1-510-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-502-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-504-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-509-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIP-1-516-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Moduły podstawowe

 
GIP-1-501-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Język obcy - semestr 3/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-511-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-512-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-513-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-514-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-515-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduły kierunkowe do wyboru 1

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-507-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-508-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Bloki tematyczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 5 do 8.
  Semestr 5
3
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 5

 
GIP-1-517-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 5

 
GIP-1-518-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-602-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-603-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-604-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-616-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-617-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy - semestr 4/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GIP-1-611-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-612-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-613-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-614-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-615-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Bloki tematyczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 5 do 8.
  Semestr 6
8
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 6

 
GIP-1-605-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIP-1-618-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 6

 
GIP-1-619-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIP-1-620-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-701-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-702-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-703-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-704-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Praktyki

 
GIP-1-717-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Moduły kierunkowe do wyboru 2

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-705-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-706-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Bloki tematyczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 5 do 8.
  Semestr 7
10
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 7

 
GIP-1-709-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-712-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-718-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 7

 
GIP-1-707-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-708-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-710-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 8, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
GIP-1-809-n 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
GIP-1-810-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Moduł obcojęzyczny do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIP-1-801-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-811-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-812-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-813-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-814-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-815-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-816-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-817-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Moduły kierunkowe do wyboru 3

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-803-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-804-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Bloki tematyczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 5 do 8.
  Semestr 8
5
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 8

 
GIP-1-802-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-820-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 8

 
GIP-1-805-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-806-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-