Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CCE-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Inżynierskie

 
CCE-1-105-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-108-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-109-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Chemia ogólna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CCE-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
CCE-1-102-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 9
+

Wstęp do matematyki

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCE-1-103-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CCE-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CCE-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Inżynierskie

 
CCE-1-206-s 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 4
-

Pozatechniczne

 
CCE-1-207-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Chemia nieorganiczna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CCE-1-201-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+
CCE-1-202-s 45 0 75 0 0 30 0 0 0 0 0 150 11
+

Historia

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z dwóch modułów

1
 
CCE-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Matematyka kurs

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCE-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CCE-1-310-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Język obcy

 
CCE-1-311-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Pozatechniczne

 
CCE-1-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-309-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-1-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 7
+
CCE-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 7
+
CCE-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 7
+
CCE-1-304-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Reakcje w ciele stałym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

3
 
CCE-1-306-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-1-307-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CCE-1-403-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+

Język obcy

 
CCE-1-408-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Matematyka

 
CCE-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Obieralne

 
CCE-1-407-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozatechniczne

 
CCE-1-406-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CCE-1-402-s 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CCE-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-504-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-506-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-

Język obcy

 
CCE-1-509-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Obieralne

 
CCE-1-508-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CCE-1-601-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
+
CCE-1-602-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CCE-1-605-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Język obcy

 
CCE-1-613-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Obieralne

 
CCE-1-610-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) 1
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-611-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) 2
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-612-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Pozatechniczne

 
CCE-1-608-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

3
 
CCE-1-603-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-
CCE-1-604-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Filipek Robert).
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach - kurs rozszerzony
30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
CCE-1-710-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Praca inżynierska
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 15
-

Ceramika

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z bloków składających się z wymienionych niżej modułów:
Wzornictwo ceramiczne – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-707-s, CCE-1-708-s
Ceramika konstrukcyjna i techniczna – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-708-s, CCE-1-709-s
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-707-s, CCE-1-709-s

15
 
CCE-1-701-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
CCE-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
CCE-1-703-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
CCE-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
CCE-1-705-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium inżynierskie
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
CCE-1-706-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-707-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Partyka Janusz).
Wzornictwo ceramiczne
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
CCE-1-708-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
CCE-1-709-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-002-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Filipek Robert).
Numerical methods in materials science
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-005-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Chłopek Jan).
Introduction to ceramic coatings (Prof. T. Troczyński)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CCE-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-018-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Religie świata
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-020-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-021-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bielawka Maria).
Filozofia i psychologia miłości
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-022-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bielawka Maria).
Zagadnienia i kierunki filozofii
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-023-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-027-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-028-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-029-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-030-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-034-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-037-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-040-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-045-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-048-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-050-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-051-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-052-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-053-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-054-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-055-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-056-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-057-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-058-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-059-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-060-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-061-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-062-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-063-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-