Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
CCE-2-108-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-104-CT-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-2-105-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-2-106-CT-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CCE-2-107-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metody matematyczne w technologii materiałów
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Ceramika techniczna i konstrukcyjna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Ceramika techniczna i konstrukcyjna”

15
 
CCE-2-101-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-102-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Wacławska Irena).
Chemia środowiska
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-103-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
CCE-2-204-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot angielskojęzyczny specjalistyczny (Df)
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-

Obieralne

 
CCE-2-201-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
30 0 90 0 0 30 0 0 0 0 0 150 9
+
CCE-2-206-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-207-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Praca magisterska
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-202-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
CCE-2-203-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
-
CCE-2-205-CT-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CCE-2-301-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-302-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-304-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny Sf
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-305-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Praca magisterska
0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-303-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-2-018-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-019-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-020-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-021-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - specjalistyczne (Sf) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – specjalistyczne (Sf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-2-001-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-002-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-003-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-004-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-005-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-006-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Niewiara Ewa).
Zaawansowane techniki analityczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-007-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-008-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-009-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-010-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-011-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-012-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-013-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-014-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-015-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-016-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-017-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-