Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+

Matematyka

 
JFM-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
JFM-1-105-s
W-F
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-107-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-103-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Inżynierskie

 
JFM-1-208-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

 
JFM-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-210-s 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozatechniczne

 
JFM-1-206-s
W-F
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-205-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

 
JFM-1-306-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-308-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy

 
JFM-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Matematyka

 
JFM-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Obieralne

 
JFM-1-309-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozatechniczne

 
JFM-1-304-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-305-s
W-F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-406-s 30 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-1-407-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-408-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy

 
JFM-1-405-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Matematyka

 
JFM-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Obieralne

 
JFM-1-409-s 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-402-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-403-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
JFM-1-404-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły obieralne FM1 - sem. 4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-503-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
JFM-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-1-505-s 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JFM-1-507-s 30 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Język obcy

 
JFM-1-510-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Obieralne

 
JFM-1-508-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-502-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
+

Moduły obieralne FM1 - sem. 5

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-605-s 22 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy

 
JFM-1-610-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Obieralne

 
JFM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFM-1-607-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-601-s 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 15 2
+
JFM-1-602-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-1-603-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Język obcy + E (SJO)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

6
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-604-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
JFM-1-611-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
JFM-1-612-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
JFM-1-613-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
JFM-1-614-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-702-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-

Praca dyplomowa

 
JFM-1-701-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 15
+

Moduły obieralne FM1 - sem. 7

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 12.

12
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-001-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JFM-1-003-s 28 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Obieralne

 
JFM-1-002-s 28 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
JFM-1-004-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
JFM-1-005-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Płazak Tomasz).
Wprowadzenie do astrofizyki i kosmologii
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-