Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-107-GG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
DGK-2-108-GG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
DGK-2-109-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-110-GG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-111-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-112-GG-s 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 2
-

Język obcy

 
DGK-2-106-GG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Matematyka

 
DGK-2-101-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-103-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-204-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGK-2-205-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-206-GG-s 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-207-GG-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-2-208-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-209-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-210-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-301-GG-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-302-GG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-304-GG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+