Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-107-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGK-2-108-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-109-GN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGK-2-110-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
DGK-2-111-GN-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-
DGK-2-112-GN-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-

Matematyka

 
DGK-2-101-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-103-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy (specjalistyczny) - GNiK

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z poniższych kursów specjalistycznych

3
 
DGK-2-106-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-113-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-114-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-115-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-116-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-204-GN-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-2-205-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
DGK-2-206-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-2-207-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GN-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-301-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-302-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-304-GN-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-305-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+