Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
JIS-2-104-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-101-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-102-AD-s 30 0 25 5 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-103-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Modelowanie i analiza danych - sem. 1

8
 
JIS-2-105-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-106-AD-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 MiAD

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
JIS-2-205-AD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Pozatechniczne

 
JIS-2-204-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-202-AD-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-203-AD-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Modelowanie i analiza danych - sem. 2

7
 
JIS-2-201-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-206-AD-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 2 MiAD

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 7 punktów ECTS.

7
 

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-303-AD-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Praca dyplomowa

 
JIS-2-301-AD-s 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 20
+
JIS-2-302-AD-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-2-004-AD-s 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JIS-2-007-AD-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-012-AD-s 14 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-013-AD-s 15 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 57 4
-
JIS-2-019-AD-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JIS-2-020-AD-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-021-AD-s 20 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Obieralne

 
JIS-2-001-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-002-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-003-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-006-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-008-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-009-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-010-AD-s 28 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
JIS-2-011-AD-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 72 4
-
JIS-2-014-AD-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
JIS-2-015-AD-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-016-AD-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Płazak Tomasz).
Wprowadzenie do kosmologii współczesnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-017-AD-s 25 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 50 5
-
JIS-2-018-AD-s 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 30 3
-