Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIT-2-102-SI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Matematyka

 
EIT-2-103-SI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-105-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIT-2-106-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
EIT-2-107-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIT-2-108-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIT-2-109-SI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-
EIT-2-110-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
EIT-2-111-SI-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
EIT-2-112-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-104-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIT-2-101-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-113-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-114-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-115-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-116-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-203-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
EIT-2-204-SI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-205-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
EIT-2-206-SI-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
EIT-2-207-SI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
EIT-2-208-SI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
EIT-2-209-SI-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-201-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIT-2-202-SI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
EIT-2-308-SI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-302-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
EIT-2-303-SI-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
EIT-2-304-SI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-305-SI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-306-SI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-307-SI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-301-SI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-