Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
JIS-2-101-SW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-102-SW-s 30 0 25 5 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-103-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-104-SW-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne - sem. 1

10
 
JIS-2-105-SW-s 50 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 120 10
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 SWiR

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 2 punktów ECTS.

2
 

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
JIS-2-202-SW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Pozatechniczne

 
JIS-2-203-SW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-201-SW-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-204-SW-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne - sem. 2

8
 
JIS-2-205-SW-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JIS-2-206-SW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 2 SWiR

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 5 punktów ECTS.

5
 

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-303-SW-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Praca dyplomowa

 
JIS-2-301-SW-s 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 20
+
JIS-2-302-SW-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-2-005-SW-s 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JIS-2-007-SW-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-017-SW-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JIS-2-018-SW-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-019-SW-s 20 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Obieralne

 
JIS-2-001-SW-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-002-SW-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-003-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-004-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-006-SW-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-008-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-009-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-010-SW-s 28 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
JIS-2-011-SW-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 72 4
-
JIS-2-012-SW-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
JIS-2-013-SW-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-014-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Płazak Tomasz).
Wprowadzenie do kosmologii współczesnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-015-SW-s 25 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 50 5
-
JIS-2-016-SW-s 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 30 3
-