Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-1-140-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Matematyka

 
EIB-1-110-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 6
+
EIB-1-120-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIB-1-130-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

nauki chemiczne

 
EIB-1-150-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-160-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIB-1-170-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-180-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-1-240-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Matematyka

 
EIB-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-220-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIB-1-230-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

nauki chemiczne

 
EIB-1-280-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-250-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
EIB-1-260-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
EIB-1-270-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-1-330-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EIB-1-340-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
EIB-1-350-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-360-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
EIB-1-370-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIB-1-380-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
EIB-1-390-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy (GO), semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-304-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-1-440-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

nauki chemiczne

 
EIB-1-430-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
EIB-1-450-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-460-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy (GO), semestr 4

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-405-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-406-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-407-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-408-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIB-1-409-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmiot zamienny IB1 semestr 4

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z pary

5
 
EIB-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmiot zamienny IB2 semestr 4

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z pary

5
 
EIB-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
EIB-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-1-530-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-510-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 2
-
EIB-1-540-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-550-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-1-560-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIB-1-570-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Język obcy (GO), semestr 5

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-503-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIB-1-504-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIB-1-505-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIB-1-506-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIB-1-507-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Przedmiot zamienny IB1 semestr 5

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z pary

7
 
EIB-1-501-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
EIB-1-502-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

nauki humanistyczne

 
EIB-1-660-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-620-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
EIB-1-630-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
EIB-1-640-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 4
+
EIB-1-650-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
EIB-1-690-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Język obcy (GO), semestr 6

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

6
 
EIB-1-608-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
EIB-1-610-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
EIB-1-611-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
EIB-1-612-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
EIB-1-613-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Przedmiot obieralny IB1 semestr 6

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
EIB-1-602-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
EIB-1-603-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+

Przedmiot obieralny IB2 semestr 6

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-1-604-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIB-1-605-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIB-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIB-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

nauki humanistyczne

 
EIB-1-720-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Pozostałe podstawowe

 
EIB-1-705-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-710-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-750-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-760-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 15
+

Przedmiot obieralny IB1 semestr 7

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-1-701-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-