Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
CIM-2-108-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-105-MF-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CIM-2-106-MF-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CIM-2-107-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-

Materiały funkcjonalne

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Materiały funkcjonalne”

15
 
CIM-2-101-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CIM-2-102-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CIM-2-103-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CIM-2-104-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CIM-2-201-MF-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CIM-2-206-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-207-MF-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
CIM-2-208-MF-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny (Sf)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-202-MF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CIM-2-203-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CIM-2-204-MF-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
CIM-2-205-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CIM-2-301-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-302-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-304-MF-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot obieralny (Df)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-305-MF-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-303-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CIM-2-001-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-003-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-004-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-006-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-007-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-008-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-009-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-010-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - specjalistyczne (Sf) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CIM-2-011-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-012-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-013-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-014-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-015-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-016-MF-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-017-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-018-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-019-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-020-MF-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-021-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-022-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-023-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-024-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-025-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-026-MF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-