Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-104-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-105-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-108-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-110-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Hydrologia / Podstawy geologii i mineralogii

Zasady wyboru grup/modułów: do wyboru 1 przedmiot

2
 
GIS-1-106-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-107-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-209-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-204-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-205-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-206-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-207-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduł humanistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 z 2 modułów

2
 
GIS-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-309-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-310-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-1-302-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-304-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-305-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Język obcy - semestr 1/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-316-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmiot ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z dwóch przedmiotów

2
 
GIS-1-312-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-317-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-409-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-402-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIS-1-403-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-1-404-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-401-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-1-405-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIS-1-406-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Fizyka / Chemia Środowiska

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

3
 
GIS-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-411-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy - semestr 2/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-408-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-412-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-413-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-414-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-415-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-506-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-505-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Małkowski Piotr).
Mechanika gruntów i geotechnika
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-501-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-502-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-503-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy - semestr 3/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-509-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-513-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-514-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-515-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-516-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Grupy obieralne semestr 5

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

12
 

Grupa 1a

 
GIS-1-507-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Grupa 2a

 
GIS-1-512-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Grupa 3a

 
GIS-1-510-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Grupa 4a

 
GIS-1-511-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praktyki

 
GIS-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe wspólne

 
GIS-1-606-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-605-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Przedmioty podstawowe

 
GIS-1-603-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-601-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy - semestr 4/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GIS-1-612-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-613-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-614-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-615-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIS-1-616-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Grupy obieralne semestr 6

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

8
 

Grupa 1b

 
GIS-1-607-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Grupa 2b

 
GIS-1-608-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Grupa 3b

 
GIS-1-609-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Grupa 4b

 
GIS-1-610-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
GIS-1-704-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Przedmioty kierunkowe ze standardu

 
GIS-1-703-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-1-701-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
GIS-1-705-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł obcojęzyczny do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIS-1-702-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-714-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Grupy obieralne semestr 7

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwie grupy z czterech

4
 

Grupa 1c

 
GIS-1-709-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Grupa 2c

 
GIS-1-706-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Grupa 3c

 
GIS-1-707-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Grupa 4c

 
GIS-1-708-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-