Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-2-102-IK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-IK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-108-IK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-103-IK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-104-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-105-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-106-IK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny) - IK

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
DIS-2-101-IK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-113-IK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-114-IK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-115-IK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-116-IK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-110-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-IK-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-112-IK-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

25
 
DIS-2-232-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-233-IK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-234-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-235-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-236-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-237-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-238-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-2-309-IK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-312-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-313-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-IK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-318-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-323-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-