Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-2-102-SI-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-SI-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-108-SI-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-103-SI-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-104-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-105-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-106-SI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny) - SIŚ

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
DIS-2-101-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-113-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-114-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-115-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-116-SI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-110-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-SI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-112-SI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-SI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Systemy Informacji o Środowisku

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

25
 
DIS-2-222-SI-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-223-SI-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-224-SI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-225-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-226-SI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-227-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-228-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-2-309-SI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-SI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-312-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-313-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-SI-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-321-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-323-SI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-SI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-