Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
HKL-2-103-KW-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
HKL-2-107-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-102-KW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HKL-2-104-KW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HKL-2-105-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKL-2-106-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
HKL-2-203-KW-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
HKL-2-205-KW-s 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKL-2-207-KW-s 30 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
-

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-202-KW-s 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
HKL-2-204-KW-s 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HKL-2-206-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
HKL-2-302-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HKL-2-303-KW-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
HKL-2-309-KW-s 30 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 90 4
-
HKL-2-310-KW-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 4
+

Pozatechniczne

 
HKL-2-306-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-301-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
HKL-2-308-KW-s 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5
+

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
HKL-2-403-KW-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 30
-