Semestr 1, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-101-ME-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
RBM-2-102-ME-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-
RBM-2-103-ME-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
RBM-2-104-ME-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
RBM-2-106-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-105-ME-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
RBM-2-107-ME-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Specjalnościowe obieralne 1

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-108-ME-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
RBM-2-109-ME-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-202-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-203-ME-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
RBM-2-204-ME-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-205-ME-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
RBM-2-206-ME-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-213-ME-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-209-ME-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
RBM-2-210-ME-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

3
 
RBM-2-207-ME-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Praca przejściowa MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera temat pracy w ramach specjalności

4
 
RBM-2-208-ME-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praca przejściowa
0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-211-ME-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
RBM-2-212-ME-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-306-ME-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
RBM-2-307-ME-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-2-301-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-302-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-303-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-304-ME-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praca dyplomowa magisterska
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
-

Seminarium dyplomowe BM2

Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-305-ME-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-308-ME-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
RBM-2-309-ME-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-