Semestr 1, Październik 2012 - Luty 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczne

 
GIP-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-106-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
GIP-1-107-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-108-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIP-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIP-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-104-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2013 - Wrzesień 2013

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-205-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GIP-1-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIP-1-207-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIP-1-208-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły ogólne

 
GIP-1-204-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIP-1-202-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-1-203-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Semestr 3, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczne

 
GIP-1-310-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-305-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-309-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły ogólne

 
GIP-1-304-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIP-1-302-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy - semestr 1/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-403-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-404-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIP-1-405-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-406-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-1-407-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-1-408-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły ogólne

 
GIP-1-402-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-401-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Język obcy - semestr 2/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-413-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-414-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-415-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-416-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIP-1-417-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduły kierunkowe do wyboru 1

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-409-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Bloki tematyczne 4

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 4 do 7.
  Semestr 4
3
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 4

 
GIP-1-411-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 4

 
GIP-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 5, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-502-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIP-1-503-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-1-504-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-507-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-508-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy - semestr 3/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-513-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-514-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-515-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-516-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIP-1-517-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Bloki tematyczne 5

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 4 do 7.
  Semestr 5
8
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 5

 
GIP-1-509-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIP-1-510-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 5

 
GIP-1-511-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIP-1-512-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-1-601-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIP-1-602-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy - semestr 4/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GIP-1-614-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-615-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-616-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-617-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GIP-1-618-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Moduły kierunkowe do wyboru 2

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Bloki tematyczne 6

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 4 do 7.
  Semestr 6
12
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 6

 
GIP-1-606-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-607-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-608-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 6

 
GIP-1-610-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-1-611-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-613-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 7, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
GIP-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIP-1-702-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyki

 
GIP-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Moduł obcojęzyczny do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIP-1-708-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-714-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły kierunkowe do wyboru 3

Zasady wyboru grup/modułów: studenci wybierają jeden z dwóch modułów

3
 
GIP-1-704-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Bloki tematyczne 7

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych:

 • zarządzanie przedsiębiostwem przemysłowym (ZPP),
 • zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ),
  których moduły realizowane są w semestrach 4 do 7.
  Semestr 7
3
 

Blok tematyczny: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (ZPP) - semestr 7

 
GIP-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok tematyczny: Zarządzanie w inżynierii środowiska (ZwIŚ) - semestr 7

 
GIP-1-707-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-