Field learning outcome data:
Code:
ME2A_U13
Covered field of study:
Mechatronics
Learning outcome:
potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych
Reference to ALO:
  • T2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych