Field learning outcome data:
Code:
MS1A_W10
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów