Field learning outcome data:
Code:
MS1A_W15
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics
Reference to ALO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej