Field learning outcome data:
Code:
MS2A_W07
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
theory-based detailed knowledge of selected aspects of testing, modelling, designing, production and operation of mechatronic systems and devices, as well as the materials and information processing methods used
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów