Field learning outcome data:
Code:
MS2A_U01
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, interpret and critically assess the information obtained, draw conclusions, formulate and justify opinions
Reference to ALO:
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie