Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod matematycznych stosowanych do opisu procesów chemicznych i rozwiązywania problemów w praktyce technologicznej
Reference to ALO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów