Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U05
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim/angielskim dotyczącą zagadnień związanych z technologią chemiczną, a szczególnie z sektorem paliwowo - energetycznym
Reference to ALO:
  • T2A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego