Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U09
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w laboratorium chemicznym i komputerowym, a także interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski
Reference to ALO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej