Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Learning outcome:
Knowledge of measurement techniques related to testing of mechanical systems
Connections with FLO:
  • ME1A_W06
    ma podstawową wiedzę w zakresie napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
  • ME1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu