Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Learning outcome:
Basic knowledge of modal analysis and techniques of the carrying and use of it
Connections with FLO:
  • ME1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • ME2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu