Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Learning outcome:
Ability to plan, prepare and conduct the experiment for measurement of complex mechanical objects
Connections with FLO:
  • ME1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą ruch drgający i falowy, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu
  • ME1A_W06
    ma podstawową wiedzę w zakresie napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych