Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Learning outcome:
Ability to apply signal processing techniques to analyze real experimental data
Connections with FLO:
  • ME1A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki.