Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Surface engineering
Learning outcome:
basic knowledge concerning materials engineering, especially on novel structural and functional materials for application in various systems (power plants, machinery, aeronautic, and other industry)
Connections with FLO:
 • ME2A_W03
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki
 • ME2A_W07
  ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji
 • MS2A_W03
  knowledge of development trends and most important recent achievements in mechatronics and, to a lesser extent, of automatics, robotics, machine construction, electronics and IT sciences
 • MS2A_W07
  theory-based detailed knowledge of selected aspects of testing, modelling, designing, production and operation of mechatronic systems and devices, as well as the materials and information processing methods used