Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2013/2014
Code:
WIN-2-302-IG-s
Name:
Maszyny przepływowe
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Łuczyński Stanisław (sluczyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Łuczyński Stanisław (sluczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu doboru pompy do układu wodociągowego. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge
M_W001 Student powinien znać podstawowe równania maszyn przepływowych. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji układów pompowych oraz podstaw doboru pomp. IN2A_W01, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie sprężarek gazu i ich współpracy z gazociągiem przesyłowym. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W004 Student ma ogólną wiedzę na temat turbin gazowych i zastosowania ich w układach kombinowanych. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Test,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu doboru pompy do układu wodociągowego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien znać podstawowe równania maszyn przepływowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji układów pompowych oraz podstaw doboru pomp. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie sprężarek gazu i ich współpracy z gazociągiem przesyłowym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma ogólną wiedzę na temat turbin gazowych i zastosowania ich w układach kombinowanych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Maszyny przepływowe wirnikowe i niewirnikowe.

  Podział maszyn przepływowych.Stopień maszyny wirnikowej. Kinematyka przepływu przez wirnik. Podstawowe równanie maszyn przepływowych. Liczby podobieństwa stosowane w maszynach przepływowych.

 2. 2. Pompy.

  Podział pomp. Układy pompowe. Wysokość podnoszenia, wydajność, moc i sprawność pompy. Kawitacja. Uderzenie hydrauliczne. Podstawowe charakterystyki pomp. Podobieństwo dynamiczne pomp wirowych.

 3. 3. Wentylatory.

  Spiętrzenie całkowite i wydajność wentylatora. Moc i sprawność wentylatora. Wentylatory osiowe i promieniowe. Dmuchawy.

 4. 4. Sprężarki.

  Typy sprężarek. Spręż, wydajność i praca właściwa sprężarki. Sprężanie wielostopniowe z chłodzeniem i bez chłodzenia. Dobór typu sprężarki i napędu. Regulacja ciągła i skokowa parametrów pracy sprężarek.

 5. 5. Turbiny.

  Turbiny wodne, parowe i wiatrowe. Turbiny gazowe. Budowa spalinowej turbiny gazowej. Obiegi turbin gazowych. Typy turbozespołów gazowych. Praca turbiny gazowej w układzie kombinowanym. Turbiny ekspansyjne.

Auditorium classes:

1. Trókąty prędkości wirników promieniowej i osiowej maszyny przepływowej.
2. Określenie pracy jednostkowej i mocy maszyny przepływowej.
3. Układy pompowe. Obliczenie parametrów układu i dobór pompy do określonego układu przewodów.
4. Obliczenie pracy jednostkowej i mocy wentylatora osiowego.
5. Obliczenie spręzu wielostopniowej sprężarki z chłodzeniem
międzystopniowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation for classes 10 h
Participation in auditorium classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny za kolokwium zaliczeniowe z uwzględnieniem aktywności studenta i ocen na ćwiczeniach audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Chmielniak T. J., Maszyny przepływowe. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997.
2. Chmielniak T.: Turbiny cieplne, skrypt Pol. Śląskiej Nr 1737, Gliwice, 1993.
3. Fortuna S., Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków, Wyd. Techwent s.c. 1999.
4. Jędral W.: Pompy wirowe, Warszawa, PWN, 2001
5. Perycz S.: Turbiny parowe i gazowe, Ossolineum, Wrocław, 1992.
6. Stępniewski M., Pompy. Warszawa, WNT 1978.
7. Tuliszka E., Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
8. Witkowski A., Sprężarki wirnikowe. Teoria, konstrukcja, eksploatacja, Gliwice, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None