Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ergonomy
Course of study:
2013/2014
Code:
RMS-2-213-MD-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mechatronic Design
Field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wiciak Jerzy (wiciak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U002 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP. Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ergonomia jako nauka i dziedzina stosowana: geneza, definicja, zakres, podmiot i cele.
Podstawowy model ergonomiczny – struktura, interpretacja elementów składowych.
Etapy pracy i ocena ich stopnia ciężkości – stosowane metody i narzędzia badań.
Charakterystyka okresu nauki, pracy właściwej i monotypowej z monotonią.
Zmęczenie: przyczyny, klasyfikacja, zalecenia. Zasady wprowadzania przerw.
Procesy energetyczne organizmu ludzkiego, homeostaza, termoregulacja, behawioryzm.
Procesy percepcyjne (zwłaszcza widzenia i słyszenia).
Procesy informacyjne i sterujące człowieka.
Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka.
Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy. Wymagania stawiane stanowisku pracy: płaszczyzna pracy, siedzisko i ich relacja; wyposażenie i jego rozmieszczenie; strefa obserwacji.
Wymagania stawiane środowisku pracy – wartości graniczne, oddziaływanie, metodologia pomiaru, kryteria oceny higienicznej, zalecenia.
Pozycja i postawa ciała pracownika, związane z tym dolegliwości i zagrożenia oraz zalecenia.
Ergonomia stanowiska komputerowego – szkodliwości i zalecenia.
Zalecenia ergonomiczne dotyczące pracy operatora.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz referatu z wagą 20:80

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biomechaniki i analiz statystycznych.

Recommended literature and teaching resources:

Wykowska M.: Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków 1994. http://ergonomia.imir.agh.edu.pl, 2001.
Wykowska M.: Zajęcia laboratoryjne z ergonomii. Wyd. AGH, skrypt 1412, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Koradecka D.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 i 2, Wyd. CIOP, Warszawa 1997.
Kamieńska-Żyła M.: Stanowisko komputerowe. Wyd. AGH, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Knapik S.): Ergonomia i ochrona pracy. Wyd. AGH, skrypt nr 1464, Kraków 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None