Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering drawing
Course of study:
2013/2014
Code:
RMS-1-206-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej Execution of exercises
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne Execution of exercises
M_U004 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia Project
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni Project
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Introduction. Standardization in engineering drawing – 2 h
• Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems – 2 h
• Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution – 4 h
• Means and rules to represent machine parts – 2 h
• Reference lines and rules of dimensioning in engineering drawing – 2 h
• Methodology for creating sketches and drawings of machine elements – 2 h
• Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation – 2 h
• Solids surfaces interference curves, construction, simplification – 2 h
• Conventionality and simplification in representing and dimensioning machine elements – 6 h
• Recording surface state and tolerances in working drawings – 2 h
• Assembly drawings, requirements, rules of reading – 2 h
• Application of computer graphics in the creation of technical documentation – 2 h

Project classes:

Exercise 1. Introduction
Exercise 2. Drawing of a model (auditory)
Exercise 3. Orthogonal projectioning
Exercise 4. Projectioning of polyhedrons – control drawing, solids of revolution
Exercise 5. Projectioning of solids of revolution – control drawing, drawing of model
Exercise 6. Drawing of model – control drawing
Exercise 7. Metal model drawing
Exercise 8 – Detachable joints. The selection of standard parts, upon standards. Welded joints.
Exercise 9 – Multipart model – working drawings.
Exercise 10 – Multipart model – assembly drawing. Mechanical schemes
Exercise 11 – Metal model – control drawing
Exercise 12 – Detailing
Exercise 13 – Detailing – control drawing
Exercise 14 – The application of CAD in engineering drawing
Exercise 15 – Corrections of missing drawings. Assesment of the subjet.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 60 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

To get a positive assessment, student has to pass all drawings. The final grade is a weighted average of control drawings, tests, exercise drawings and homemade drawings.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Giesecke F. [et al.]: Technical drawing. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000.
2. Ostrowsky O.: Engineering drawing : with CAD applications. London, Edward Arnold, 1995.
1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None