Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2013/2014
Code:
OM-1-162-s
Name:
History of Foundry
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika; M1A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami metalurgicznymi i odlewniczymi. M1A_U08 Scientific paper,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami metalurgicznymi i odlewniczymi. M1A_W26, M2A_U08 Activity during classes,
Scientific paper
M_W002 Ma wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii metalurgicznych i odlewniczych. M1A_W26 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika; - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami metalurgicznymi i odlewniczymi. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami metalurgicznymi i odlewniczymi. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii metalurgicznych i odlewniczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Metalurgia i odlewnictwo żelaza i metali nieżelaznych w ujęciu historycznym. Odlewnictwo artystyczne na tle kierunków w sztuce.

Metalurgia i odlewnictwo żelaza i metali nieżelaznych w ujęciu historycznym i geograficznym. Początki technologii topienia, rozwój pieców do topienia, stopy odlewnicze, techniki wykonania odlewów. Odlewnictwo artystyczne na przestrzeni wieków i kierunków w sztuce. Odlewnictwo na ziemiach polskich- okresy rozwoju i ośrodki odlewnicze. Odlewnictwo żeliwa i stopów żaroodpornych. Odlewnictwo artystyczne cyny, ołowiu i stopów specjalnych.
Tematy szczegółowe: 1. Odlewnictwo w starożytności 2. Odlewnictwo w średniowieczu 3. Odlewnictwo w czasach renesansu 4. Odlewnictwo w czasach baroku 5. Odlewnictwo w XIX wieku 6. Odlewnictwo współczesne.

Seminar classes:
Krakowskie tradycje odlewnicze.

Przykłady wyrobów i technologii odlewniczych na terenie Krakowa i Nowej Huty od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in seminar classes 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena aktywności na wykładach i seminariach
Ocena pracy pisemnej

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna z zakresu metalurgii i odlewnictwa

Recommended literature and teaching resources:

1. Gierdziejewski Kazimierz, Zarys dziejów odlewnictwa polskiego, Katowice 1954
2. Piaskowski J.- Technologia dawnych odlewów artystycznych. Inst. Odlewnictwa. Kraków 1981
3.Sękowski K. Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce. Inst. Odlewnictwa. Kraków 1983 4.Krokosz J. Bożek E. – Odlewy artystyczne. Inst. Odlewnictwa. Kraków 1983
5.Sękowski Kazimierz, Odlewnictwo krakowskie w pierwszej połowie XVI wieku Kraków : Wydaw. Instytutu Odlewnictwa, 1980.
6.Odlewnictwo w Polsce : materiały z VII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd].Toruń Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2007.
7.Ludwisarstwo w Polsce : materiały z III Sesji Naukowej z cyklu “Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce”, / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. Toruń : Muzeum Okręgowe : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None