Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W01
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistics and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów