Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W02
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge of physics, including oscillating and wave motion, thermodynamics, optics, electricity and magnetisms and solid state physics, including the knowledge necessary for understanding basic physical phenomena occurring in mechatronic systems and components and their surroundings
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów