Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W03
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge of chemistry necessary for understanding basic chemical phenomena occurring in mechatronic systems and components and their surroundings and knowledge of properties of materials used in mechatronics
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów