Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W04
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
elementary knowledge of electronics and electrical engineering
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów