Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W09
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
well-ordered and theory-based knowledge of basic automatics and control theory
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów