Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W11
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów