Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W12
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów