Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W13
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów