Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W14
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych