Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W15
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej