Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W16
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
elementary knowledge of the protection of intellectual property and patent laws
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej