Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_W17
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
elementary knowledge of management, including quality management and business activity
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej