Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U02
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach