Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U03
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów